Stefan besöker: Brännvinsmuren

Ett udda turistmålstips är Brännvinsmuren i Garpenberg.