Farlig grill stoppas

Farlig grillmodell dras tillbaka efter tillbud i Eskilstuna. Maria Svensson från Eskilstuna köpte en grill på Rusta, men efter tio minuters grillande började hela grillen brinna.
Farlig grillmodell dras tillbaka efter tillbud i Eskilstuna. Maria Svensson från Eskilstuna köpte en grill på Rusta, men efter tio minuters grillande började hela grillen brinna. Butikskedjan Rusta drar nu tillbaka grillarna av den modell som fattade eld. Men försäljningsstoppet kan vara tillfälligt. - Det kan röra sig om bristfällig bruksanvisning och grillen kan snart vara ute i handeln igen, säger Anders Forsgren, inköpschef på Fasetten som äger Rustabutikerna.