Follingboväg ersätter Talludden

Kolonilotterna vid Gustavsvik ersätts av mark vid Follingboväg i närheten av värmekraftverket.
Efter dagens möte i plan- och bostadskommitten säger ordföranden Hans Klintbom att dom bestämt sig för att reservera mark för odlingslotter vid Follingboväg. Marken ska ersätta lotterna på Talludden där kommunen vill bygga bostäder.