Alliansen och MP för ökad invandring

Regeringen och Miljöpartiet vill ytterligare främja de positiva effekter som ökad rörlighet över gränserna kan medföra. Men för att kunna dra nytta av den här utvecklingspotentialen krävs mer kunskap om vilka faktorer som påverkar mobiliteten. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommitté, skrev migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Miljöpartiets Mikaela Valtersson på DNs debattsida i lördags. Valtersson ska leda arbetet.Migrationsminister Tobias Billström (M) anser att de positiva effekterna är många med en så kallad cirkulär migration:

- Utgångspunkten är att det är viktigt och positivt att människor rör sig över gränserna. Det berikar länderna som tar emot, det stimulerar också kanske de länder som är avsändare t.ex. när det gäller utvecklingseffekten. Människor som återvänder hem gör det med bättre kunskaper än vad de hade när de åkte ut, och det kan leda också till att länderna förbättras. Sverige är ett utmärkt exempel. Vi har haft ett stort antal människor som migrerade till USA, men vi pratar inte så ofta om dom som faktisk kom tillbaka och som tog med sig kunskaper hit och hjälpte till att bygga upp små företagarverksamhet i Sverige, säger Billström.

Mikaela Valtersson (MP) ser samarbete med Alliansen som en naturlig fortsättning av det samarbete kring arbetskraftinvandring som båda parter hade kommit överens och som blev lag sedan december 2008.

- Vi har ju tidigare gjort en uppgörelse med den borgerliga regeringen om arbetskraftsinvandringen, och det här är en fortsättning på det. Vi ska se över andra lagar i Sverige för att underlätta för människor att komma hit och arbeta. Om det är så att man efter några år vill åka tillbaka till sitt ursprungsland, då ska det funka på ett bra sätt. Tanken är att se över de lagar som finns när det t ex gäller trygghetssystem, pension och annat. Det ska bli så förmånligt som möjligt så att människor kan röra sig över gränserna. Hur det ser ut med skatter och för företagare samt flera olika delar av svensk lagstiftning för att ha så lite hinder som möjligt för att människor ska kunna röra sig över gränserna och komma hit, säger hon.

Dagens globaliserade arbetsmarknad, som präglas av en ökad rörlighet och ett ömsesidigt ekonomiskt beroende, får till följd att tidigare invandring för permanent bosättning alltmer har ersatts av tillfällig och upprepad ekonomisk migration, skriver Billström och Valtersson.

Enligt OECD:s migrationsöversikt från år 2008 anlände över 2,5 miljoner tillfälliga arbetskraftsinvandrare till OECD-länderna år 2006. Många av dessa människor har återvandrat till sina ursprungsländer, en eller flera gånger och skapar en så kallad cirkulär migration.

Regeringen vill veta mer om denna migration och dess effekter, både de positiva och negativa, enligt Billström och Valtersson.

Reportrar: Alberico Lecchini och Talib Yass

Läs gärna även i DN: http://www.dn.se/opinion/debatt/regeringspartierna-och-mp-fortsatter-att-samarbeta-1.899853