Mer pengar åt arbetshandikappade

Nu ska fler arbetshandikappade få chansen till nytt jobb.
Efter en översyn som gjorts av arbetsförmedlingen visar det sig att det finns mer pengar budgeterat för lönebidragsanställningar. Totalt handlar det om ca 30 miljoner kr som ska kunna skapa nya arbeten för ett 70-tal personer som idag inte kan arbeta kvar på sina ordinarie jobb på grund av arbetsskada.