FP vill införa lärlingsanställningar

Uppdaterad: 17:27
Folkpartiet vill införa en ny typ av lärlingsanställning för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Det säger partiledaren Jan Björklund i dag. Förslaget innebär lägre lön och sämre anställningsskydd för de unga.

– Om man har något lägre lönenivå när man är 19-20 år, så får ungdomarna jobb lättare. Idag har vi höga nivåer i avtalen, men många ungdomar får aldrig de lönerna, eftersom de blir arbetslösa och får leva på socialbidrag. Att både få en bättre övergång mellan skolan och arbetslivet och att ha något lägre ingångslöner är hela iden med lärlingsanställning, säger jan Björklund.

Lärlingsanställningar för unga människor är den nya anställningsform, som folkpartiets föreslår i sin rapport om ungdomsarbetslösheten.

Anställningsformen kräver en ändring i Lagen om anställningsskydd, säger Jan Björklund, även om fack och arbetsgivare kan förhandla fram ändrade villkor i kollektivavtal. Byggnads har till exempel redan lärlingsutbildning.

Det är den höga ungdomsarbetslösheten, som nu är cirka 30 procent medräknat alla studerande, som gör att folkpartiet kommer med förslaget.

Danmark har varit en förebild.

– Jag tror att det här kommer att växa. I några av våra grannländer bedrivs nästan all yrkesutbildning som lärlingsutbildning, men i Sverige har vi en helt annan tradition. Det är den jag delvis utmanar med förslaget, eftersom den lett till högre ungdomsarbetslöshet, säger folkpartiledaren.

LO:s arbetslivschef Irene Wennemo påpekar att lönenivån för lärlingar kommer att bestämmas av avtal, men ser flera fördelar med förslaget.

– Det är en intressant lösning på ett problem som finns inom vissa delar av arbetsmarknaden, säger Irene Wennemo.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se