Ekots kommentar

Medvind för Folkpartiet

Folkpartiet är ett parti i medvind just nu, och orsaken stavas av allt att döma Marit Paulsen. Framgången i EU-valet har smittat av sig på de vanliga opinionsmätningarna om vem väljarna skulle rösta på i ett riksdagsval. Stödet ligger nu på åtta-nio procent.

Det står i kontrast till en lång period med dåliga siffror. Före EU-valet minskade stödet för Folkpartiet långsamt ända sedan hösten 2007.

Jan Björklund använde sin dag i Almedalen för att lansera ett förslag om nya lärlingsjobb för unga. Unga ska kunna få ett sämre anställningsskydd och lägre löner än lägstalönerna i dag. Starkt kontroversiellt, sade Björklund, men förslaget väckte inga större protester, inte ens hos LO.

Det är förstås inte bara unga som är adressaten för förslaget. Folkpartiets företagarpolitik är ett av partiets starkaste grenar i väljarnas ögon, har valforskarna i Göteborg visat.

Björklund och den borgerliga alliansen behöver dessutom ett svar på vad man ska göra åt ungdomsarbetslösheten. Den är ovanligt hög i Sverige, och det brukar oppositionen allt oftare påpeka.

Motståndarna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nämndes av Jan Björklund fler än 30 gånger. Det är mycket med tanke på att det faktiskt är Björklund och hans allianskollegor som sitter vid makten i dag, och kanske en försmak av valrörelsen.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se