Skolministern

Bidragen till skolan ses över

Utbildningsminister Jan Björklund lovar att se över dom bidrag som betalas ut av staten till kommunerna för skolverksamhet.

När Björklund nyligen presenterade ett förslag till ny skollag sade han bland annat att föräldrar ska kunna överklaga om dom anser att deras barn inte får tillräckligt stöd i skolan, och inom skolans värld anser de flesta att det är bra men samtidigt oroas man sig för högre kostnader, samtidigt som kommunen måste spara.

Jan Björklund säger till Radio Gotland att när förslaget till ny skollag presenteras för riksdagen ska man också ha en förhandlingar med kommunförbundet om hur den ekonomiska kompensationen ska se ut.

När Björklund höll presskonferens i Visby idag presenterade han också nya förslag till hur ungdomsarbetslösheten ska bekämpas, bland annat genom lärlingsanställningar och ökade löneskillnader mellan gamla och unga.