ONSDAG 1 JULI

Vad kan Sverige uträtta?

EU: I dag tar Sverige över ordförandeskapet i EU för det närmaste halvåret. 
En av de viktigare händelserna blir klimattoppmötet i Köpenhamn i december, då medlemsländerna ska enas om sänkningar av koldioxid i hela unionen, med upp till 30 procent.

Ingemar Jakobsson ringde in till programmet i dag och menade att ordförandeskapet och medlemskapet i EU är för dyrt, att vi ändå inte kan påverka.


Läs mer:

Hur kan Sverige påverka EU under det kommande halvåret?
I vilka frågor hoppas du att Sverige får en betydande roll?