S vill att äldre ska jobba mer

Uppdaterad: 20:25
Socialdemokraterna vill att det ska vara lättare för äldre att byta och behålla jobb och att arbeta vidare även efter 65 år. Därför föreslår partiet bland annat lägre skatt för den som vill jobba efter 65, en kompetensförmedling för äldre och stopp för åldersdiskriminering.

– Vi vill att äldre ska vilja, orka och kunna jobba mer av sitt liv, säger Mona Sahlin.

I dag är det ju väldigt många människor som är arbetslösa. Är det rätt tid att gå ut med förslag på hur vi ska få gamla i arbete?

– Jag är säker på att insatser både för de unga och de äldre i dag gör att Sverige blir starkare och rikare i framtiden. Därmed vore det farligt om politiken i dag sa att vi nu inte ska göra något för de äldre. Då tappar man så mycket av möjlig tillväxt. Så svaret är ja.

Socialdemokraternas grundtanke är att den ekonomiska krisen inte kan lösas genom att människor arbetar mindre. Målet måste i stället vara att sysselsättningen på andra sidan krisen blir högre än den var före lågkonjunkturen. Och då måste alltså dom äldre jobba mer.

Åtgärderna för att åstadkomma detta är flera. Mona Sahlin pratade bland annat om ett stöd på 100 000 kronor till den som anställer en person som är äldre än 65 år.

Socialdemokraternas ledare hoppas att politiken kan föregå med gott exempel genom å försöka få fler ålderspensionärer invalda i riksdagen 2010.

Och så vill Mona Sahlin bekämpa diskriminering av äldre på arbetsmarknaden, kanske genom en lagskärpning.

Dessutom vill Socialdemokraterna att pensionärer ska betala samma skatt som de som arbetar.

Men det är en dyr reform och att den ska genomföras i sin helhet under nästa mandatperiod vågade Mona Sahlin inte lova idag.

– Hela steget är nog tveksamt. Jag tror att det behövs mer än en mandatperiod, mer än fyra år, för så stor är orättvisan. Så det tar nog längre tid, säger Mona Sahlin.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se