Krav på ändrade intagningsregler

Dagens intagningsregler till gymnasiet bör ändras. Det föreslår Skolverket som hävdar att kraven på att ha godkänt i svenska, engelska och matematik har skapat en betygsstress i 9:e klass. Verket får visst medhåll av skolministern.
Nu måste de elever som söker till gymnasiets nationella program ha minst betyget Godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik. Skolverket anser att många skolor idag bedriver en hårdsatsning på just de ämnena - vilket går ut över andra ämnen. Dagens regler för gymnasieintagning infördes för tre år sedan, och har fler nackdelar än fördelar anser Skolverket, men ännu finns inga förslag om hur intagningsreglerna ska förändras. Skolminister Ingegerd Wärnersson säger till Ekot att hon överväger att låta invandrarelever som bara varit i Sverige några få år slippa kravet på godkänt i engelska. I övrigt vill hon avvakta vad utredningen Gymnasiekommittén kommer fram till, innan hon föreslår några förändringar av systemet.