"Naturen går inte att mäta i pengar"

Naturskyddsföreningen fyller i år 100 år. Och på 100års-kalaset i helgen fick föreningen i Övertorneå en stor och mycket värdefull gåva av Sten Emanuelsson i byn Vöyni.

Sten Emanuelsson från byn Vyöni gav hela sitt hemman, med ca 90 hektar skogsmark och tillhörande byggnader till föreningen och hoppas på det här sättet att skogen ska finnas kvar till kommande generationer.

- Jag har iakttagit hur de som avverkar skog, Sveaskog och andra bolag, de har förstört marker och mycket har förändrats. En del fiskar har börjat försvinna från sjöar, hjortronställena är borta, de har förstört naturen, säger Sten Emanuelsson.

Sten Emanuelsson har funderat i många år hur han ska göra för att rädda sin egen skog undan skogsmaskinerna. Lösningen blev att helt enkelt skänka hemmanet med skogen till någon som han kunde lita på. Övertorneås naturskyddsförening, där Rolf Lahti är ordförande, blev då helt plötsligt ägare till närmare en miljon kvadratmeter prima skogsmark som de nu kommer att förvalta och i framtiden kan det kanske bli ett reservat.

- Det här är häftigt! Det är inte varje dag någon kommer och erbjuder ett hemman till föreningen. Bland privata skogsägare så är det många som mest ser oss som ett problem, säger Rolf Lahti.

Sten Emanuelsson håller inte med om att Naturskyddsföreningen är ett problem, han säger att han alltid har tänkt tvärtom.

- De iakttar att det inte blir totalförstört. Bolagen tänker bara på att de ska ha virke och det handlar alltid om pengar, pengar, pengar.

För dig var det inte viktigt med pengar?

- Nej. Naturen går inte att mäta i pengar, säger Sten Emanuelsson.

Jon Hedström, SR Norrbotten.
jon.hedstrom@sr.se