Plast gör om el till nervernas egna ämnen

Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet har kommit ett steg närmare att tillverka en konstgjord nervcell. Med hjälp av en speciell plast kan man kommunicera med kroppens nerver.

Ansvarig för den här studien är Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi vid Karolinska institutet:

– Ledande plast kan användas för att kommunicera med celler och vävnader. Det är den funktionen vi ville ta från provröret till att faktiskt styra signalerna som går till hjärnan. Det är det vi har lyckats med i det här arbetet, säger Agneta Richter-Dahlfors.

När läkare idag vill påverka nervceller går tekniken oftast ut på att man skickar in elektricitet i en grupp celler.

Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har nu tagit det här ett steg längre. De har lyckats omvandla en elektrisk signal till ett flöde av kroppens egna signalsubstanser.

Ett tunnt plaströr innehåller de kemiska ämnen som nervcellerna själva använder för att kommunicera med varanda. När man leder en elektrisk ström genom plasten så transporteras de här molekylerna genom plasten och in till kroppens celler i lagom mängd.

Forskarna har opererat in sådana här plasttuber i örat på marsvin, och har lyckats påverka nervsignalerna från örat till hjärnan hos marsvinen.

– Eftersom vi elektroniskt kan styra det här så kan vi koppla en dator som säger att nu ska vi skicka en impuls med den här substansen och sen en impuls med nästa substans. Så vi tycker att vi börjar närma oss att faktiskt göra en artificiell nervcell, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Nu ska forskningen inriktas på att hitta tillämpningar för den här metoden. Agneta Richter-Dahlfors tänker sig nya sorters synimplantat, eller nya sätt att behandla epilepsi och Parkinsons sjukdom genom att leverera exakt rätt mängd signalsubstans på rätt ställe i kroppen.

– Man vet jättemycket om dopamin, som är en neurotransmittor, hur de här nivåerna blir felaktiga i parkinsonpatienter. Då ser vi det här som ett alternativ, att i den typen av tillstånd kunna gå in och leverera dopaminet med hjälp av den här substansen, säger Agneta Richter-Dahlfors

Magnus Hagström
magnus.hagstrom@sr.se

Referens:
Daniel T. Simon, Sindhulakshmi Kurup, Karin C. Larsson, Ryusuke Hori, Klas Tybrandt, Michel Goiny, EdwinW. H. Jager, Magnus Berggren, Barbara Canlon & Agneta Richter-Dahlfors. Organic electronics for precise delivery of neurotransmitters to modulate mammalian sensory function, Nature Materials, 5 juli 2009.
DOI: 10.1038/nmat2494