Östersund

1400-talsskelett återbegravs

Det blir en återbegravning av de samiska kvarlevor från 1400-talet, som hittades i Frostvikenfjällen i norra Jämtland på 80-talet.

Länsmuséet Jamtli för nu diskussioner med Ohredahke sameby om hur och när en återbegravning kan ske. Anders Hansson är chefsarkeolog vid Jamtli, och han ser det mest som en viktig symbolhandling.

Det var 1986 som en naturbevakare upptäckte graven som var uppbyggd av klipphällar och småsten, och kvarlevorna låg närmast i öppen dager. I graven hittades en mässingskedja, en yxa och en kniv och gravskicket var av typisk samisk karaktär.

Graven daterades till 1400-1500 talet och kvarlevorna fördes till länsmuséet i Jamtli där de förvarats sedan dess.

Ingwar Åhrén från det sydsamiska kulturcentret Gaaltije är från Ohredahke sameby, och han är den som haft kontakt med Jamtli. För honom är en återbegravning helt självklar.

- Det länsmuséet gjorde var att åka upp och man tog allt som fanns i graven, både skelettdelar och föremål. Sedan har det legat i en låda på muséet, och det är ju nästan att vanheda det hela, att göra på det sättet, säger Ingwar Åhrén.

Anders Hansson vid Jamtli betraktar graven som fullständigt unik. Han säger att muséet just nu förbereder ytterligare undersökningar av kvarlevorna och han vill försäkra sig om att inga vetenskapliga värden går förlorade vid en återbregavning.

- Man får inte förstöra möjligheterna för framtiden, att också då kunna forska om samisk historia, säger Anders Hansson.