Mediciner passerar reningsverk

Flera mediciner som vi äter fortsätter via avloppen ut i floder och sjöar, trots att de går via reningsverk.
En undersökning av avloppsvatten som har passerat reningsverk i Stockholm, Malmö och områden i västsverige visar att det renade avloppsvattnet innehåller bland annat mediciner mot inflammationer, reumatism, höga blodfetter och epilepsi. Det rör sig om låga halter, men utsläppen pågår ständigt.