Vårdbrister för svårt psyksjuk

Svårt psykiskt sjuka får inte den vård de behöver, visar en ny svensk studie där livssituationen för psykiskt svårt sjuka personer har undersökts.
Forskaren Anita Bengtsson-Tops visar att mer än hälften av de psyksjuka inte får information om sin sjukdom, medicinering eller andra möjligheter till behandling. Studien visar också att psykiskt sjuka är socialt isolerade, att arbetslösheten är hög bland dem, och att de har dålig ekonomi. Mellan 40 000 och 80 000 svenskar lider av någon form av schizofreni, och enligt forskaren Anita Bengtsson Tops saknas en kartläggning av den här patientgruppens behov, och en utvärdering av de behandlingar som ges.