Thea Åslund får Påhl Olles fiol-stipendiet

Thea Åslund som får stipendiet Påhl Olles fiol vid årets Bingsjöstämma.
Stipendiet består av att en ung spelman under ett år får ha fiolen i sin ägo, för att under Bingsjöstämman lämna över den till nästa stipendiat.
Lotta Johansson vid Folkmusikens hus berättar om Bingsjöstämman som 40 års jubilerar