Trafikplan för Strängnäs kommun

Strängnäs kommun ska nästa år ha en trafikplan klar för Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Då ska bland annat de handikappades möjlighet att ta sig fram undersökts.
Strängnäs kommun ska nästa år ha en trafikplan klar för Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Till dess ska bland annat de handikappades möjlighet att ta sig fram undersökts. Gångvägar med en speciellt utformad betongplatta kan bli aktuellt. Plattan är gjord så att synskadade kan känna med käpp och därmed veta hur gångvägen är ledd.