Schizofrenimedicin bör användas mer

Många liv skulle kunna räddas om fler schizofrena fick tillgång till ett läkemedel, som idag bara ges till ett fåtal. Enligt en finsk studie, som publiceras i The Lancet, kan medicinen klozapin förhindra många självmord och bör användas oftare, trots allvarliga biverkningar.

– Många unga som lider av psykossjukdomen schizofreni tar sina liv, Om fler av dem fick klozapin skulle en del av de självmorden förhindras, säger Jari Tiihonen.

Klozapin har använts i vården i mer än 30 år, men anledningen att inte fler schizofrena får medicinen, är att det kan ha biverkningar som allvarliga hjärtkärlsjukdomar och blodsjukdomar - som ibland är dödliga.

I många länder, bland annat Sverige, ges klozapin därför bara till ett fåtal patienter, som inte reagerar på behandling av andra läkemedel.

I den finska studien har man nu under en elvaårsperiod undersökt olika mediciner mot schizofreni och jämfört dödligheten bland patienter som använt medicinerna. Alla i finland som fått diagnosen schizofreni har ingått i studien, cirka 67 000 personer.

Och resultaten visar att klozapin är mest effektivt för att minska dödligheten, främst genom att minska antalet självmord. Dödligheten bland de som fick klozapin var 25 procent lägre än med andra läkemedel.

Slutsatsen är enligt Jari Tihonen att läkare oftare borde överväga att ge klozapin, trots riskerna.

– Alltför många som lider av schizofreni får helt enkelt inte hjälp av andra mediciner, säger han.

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se

Referens:
Tiihonen, J. et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study), the Lancet, published online July 13, 2009
DOI:10.1016/S0140-6736(09)60742-X