Stora förluster för odlare

Det kraftiga regnandet i veckan blev ett hårt slag för många lantbrukare. På Ryftes Grönsaker i Fole, räknar man med totala förluster på omkring 10-15 miljoner kronor. 

Yngve Andersson är VD för Ryftes grönsaker och han beräknar att cirka en tredjedel av skörden har gått förlorad som en följd av det kraftiga regnet. Det kom uppemot 100 millimeter regn under bara ett dygn i trakterna av Fole förra veckan.

När det gäller palsternackan räknar man på att 28 hektar utav 80 hektar har blivit förstört. När det kommer till morötterna handlar det om ungefär en tredjedel som har försvunnit av de 240 hektar som Ryftes får morötter från. För vissa enskilda odlare är förlusterna mycket stora.

Det här får konsekvenser, inte bara för odlarna, det blir även svårt för Ryftes att sysselsätta sin personal på packeriet. Troligen kommer man bli tvungen att importera rotfrukter, men det kommer ändå bli svårt att få affärerna att gå ihop.

Enligt Yngve Andersson så man under hela vintern jobbat hårt med att förhandla och skriva kontrakt och man såg ljust på framtiden. Nu kommer det bli svårt att fullfölja det som man förhandlat fram.