SÖRMLAND

Nya arter kan hota fisket

Marina arter som sprids mellan världshaven via fartyg orsakar skador för 55 miljarder kronor varje år. Det framgår av en ny rapport från Världsnaturfonden. I Östersjön har bland annat kammaneter fått fotfäste, sedan de åkt snålskjuts i fartygens ballastvatten. Kammaneter kan skada fisket genom att de slår ut vissa fiskarter.

Ett sjuttiotal nya arter har etablerat sig i Östersjön de senaste årtiondena, bland annat kammanet, svartmunnad smörbult och ullhandskrabba.

Ullhandskrabban kan orsaka skador på infrastrukturen längs kusten, genom att de gräver i sanden i närheten av byggnader och gör marken instabil. Ullhandskrabban har etablerat sig på båda sidor av Nordatlanten där den orsakat stora problem. Bara i Tyskland uppgår kostnaderna till mer än 800 miljoner kronor, enligt Världsnaturfondens rapport.

Kammaneter kan slå ut fiskarter, vilket betyder förlorade intäkter för fiskare. I Svarta havet blev ansjovisfisket totalförstört på 1990-talet efter att amerikanska kammaneter etablerade sig där.

Totalt sett orsakar främmande marina arter skador för 55 miljarder kronor varje år runtom i världen, enligt Världsnaturfonden.

Östersjön har inte drabbats på något synligt sätt ännu, men enligt Mattias Rust, marinbiolog och sjöfartsansvarig på Världsnaturfonden, kan förändringar komma plötsligt.

– Och ett hav med färre arter, som Östersjön, är känsligare för en plötslig förändring, säger han.

Enligt Mattias Rust är det svårt att förutse konsekvenserna vid utsläpp av ballastvatten som innehåller främmande arter. Det är mer komplicerat än till exempel oljeutsläpp, där man kan se skadorna på en gång och åtgärda dem.

– Det troligaste är att inget alls händer, men det kan också bli total katastrof. Rätt som det är kan det smälla till, säger han.

Just nu pågår ett arbete med en internationell konvention som ska se till att fartygens ballastvatten renas, för att undvika artspridningen.