Lågt förtroende för äldreomsorg

Sex av tio svenskar har ett mycket lågt eller lågt förtroende för samhällets förmåga att sörja för ålderdomen. Det visar en undersökning som Temo gjort.
Lägst förtroende har kvinnor i åldern 36 till 45 år samt egna företagare. Fyra av tio ser positivt på att införa en obligatorisk äldrevårdsförsäkring. Starkast stöd för en sådan finns hos socialdemokratiska sympatisörer.