Fruktbara samtal mellan USA och Kuba

Kuba och USA höll i går i New York förhandlingar om immigrationsfrågor. Det var första gången på sex år och samtalen beskrevs som fruktbara. De väntas fortsätta i Havanna i december.

Efter den så kallade balserokrisen (balsero = båtflykting på spanska) 1994, då tusentals kubaner försökte ta sig till USA på enkla flottar, kom Kuba och USA överens om ett avtal som innebar dels att USA skulle tillåta 20 000 kubaner per år att invandra till USA, dels att USA skulle skicka tillbaka alla kubanska båtflyktingar som stoppats till havs.

Men tolkningarna av avtalet gick ofta isär och samtalen fortsatte på permanent basis till för sex år sedan, då den dåvarande Bush-administrationen bröt alla kontakter.

Att samtalen nu har återupptagits ses som ännu ett tecken på viljan att normalisera relationerna mellan USA och Kuba.

I april upphävde Barack Obama flera restriktioner för resor till Kuba.

Det blev också lättare att skicka pengar från USA till anhöriga på ön.

Kuba, å sin sida, har föreslagit en normalisering av postgången mellan de två länderna och att förhandlingarna framöver också ska gälla frågor som kamp mot terrorismen, knarkhandel och beredskap inför naturkatastrofer.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se