Försvaret sparar 27 miljoner !

Försvaret på Gotland skall spara 27 miljoner kronor i år ! Det innebär bland annat att personalutvecklingen får stå tillbaka, det blir inga nyanställningar av civila och ambitionsnivån i värnpliktsutbildningen sänks
, så att det blir ett mindre antal övningar. Den gotländske generalen Kurt Westberg påpekar dock att de värnpliktiga trots besparingarna kommer att få en meningsfull utbildning som leder till en uppgift i krigsorganisationen. En risk är också att flera officerare slutar när försvaret skall spara pengar.