Sommarvärd 16 juli: Ann Heberlein

Konsekvenser av att visa svaghet

Ann Heberlein, teologie doktor i etik:

– Jag vill hylla vardagen och ifrågasätta ifrågasättandet av begreppet ”normal”. Och så ska jag prata om vad som händer när man visar sig svag i ett samhälle som värdesätter kontroll, styrka och framgång mer än något annat. Musiken blir som jag: blandad.