Ökad press på Japans premiärminister

I Japan växer den politiska turbulensen inför det väntade valet den 30 augusti. Trycket ökar på att premiärminister Taro Aso ska avgå före valet, även bland hans partikamrater inom Liberaldemokraterna.

– Jag kommer att upplösa parlamentet den 21 juli och utlysa val till den 30 augusti, var Taro Asos besked häromdagen efter att hans parti - liberaldemokraterna LDP - lidit ett svidande nederlag i lokalvalen i Tokyo.

Men frågan är nu om Aso själv kommer att få leda LDP i den kommande valrörelsen. Att de politiska motståndarna och majoriteten av den japanska befolkningen, enligt opinionsmätningar, vill ha bort honom är säkert. Men nu växer kravet på hans avgång snabbt och kraftigt även inom det egna partiet.

Missnöjet handlar inte minst om vad kritikerna anser vara Asos taffliga sätt att kommunicera både internt och ut till allmänheten.

Det vore självmord att försöka vinna valet med Aso i spetsen, enligt kritikerna. Och ledande partiföreträdare ska i går, enligt japanska medier, i direkta samtal med Aso ha försökt få honom att avgå.

Mer än en tredjedel av LDP:s parlamentsledamöter ska också ha ställt sig bakom ett krav på ett partimöte så snart som möjligt, för att diskutera den djupgående krisen i det parti som hållit makten i Japan nästan oavbrutet i 50 år, men som nu står inför sin kanske största motgång.

LDP har sett opinionssiffrorna sjunka under en lång period. Missnöjet hos japanerna har främst rört hur den ekonomiska politiken har skötts i lågkonjunktur och finanskris.

Men frågan är om ens ett partiledarbyte kan rädda LDP i detta läge. Det skulle behövas ett mindre mirakel för att vända de dystra opinionssiffror som partiet har och några givna karismatiska kandidater att efterträda Aso finns inte.

Och som vanligt är striderna mellan olika fraktioner inom LDP hårda och bittra. Det mesta talar alltså i dag för att oppositionspartiet, Demokratiska partiet, kommer att vinna en enkel seger. Partiet har utlovat ekonomiska reformer som ska gynna medeljapanen.

Men i ett läge där världens näst största ekonomi också kämpar med lågkonjunkturens konsekvenser kan de vara svåra att uppfylla. Och då kan japanernas tålamod snabbt tryta, i ett land där en premiärminister sitter i snitt högst två år på posten.

Anders Ask
anders.ask.@sr.se