400 poliser anmälda - få döms

Sedan 1995 har polismyndigheten i Jönköpings län fått in nära 400 anmälningar mot poliser, som på något sätt anses agerat fel i eller utanför tjänsten. Av alla anmälningar är det bara sex som har lett till åtal.
Över 60 procent av anmälningarna lades ner direkt eftersom de betecknades som okynnesanmälningar. Bara fyra poliser i länet har dömts för brottsliga handlingar de senaste fem åren, men inget av brotten har begåtts när de var i tjänst.