Vårda skadat djur kan vara brott

Det gäller att tänka sig för innan man tar sig an en skadad igelkott eller föräldralös mås. Att ta hand om ett skadat djur kan vara brottsligt.

Om man inte har ett speciellt tillstånd från Naturvårdsverket får man inte ta hand om ett skadat djur man hittar i naturen. Man får ta hem det, men bara behålla det i 48 timmar. Innan dess måste dessutom länsstyrelsen, polisen eller en viltjour kontaktas annars handlar det om brott mot jaktlagen, uppger Naturvårdsverket.