Rymningsrisk granskas

I höst ska Socialstyrelsen att besöka samtliga rättspsykiatriska vårdenheter i landet, för att granska de rutiner som finns för att förhindra rymningar.
Det är den uppmärksammade rymningen från S:t Sigfrids sjukhus i Växjö, när en 26-årig rymling senare angrep en sexårig flicka med yxa, som har aktualiserat behovet av en översyn. Socialstyrelsen hade ändå planerat att granska den psykiatriska tvångsvården och nu lägger de till säkerhetsåtgärderna mot rymningar i granskningen. En av enheterna finns i Sundsvall.