gräv-josephine

Iranska kärnfysiker inte välkomna

Vem får plugga vad i Sverige? Så länge man har tillräckligt bra betyg och kan språket borde det väl inte vara några begränsningar? Och det stämmer så klart.

Bara du inte är iranier.

Brunchrapportens granskning visar att flera svenska högskolor systematiskt stänger ute studenter som har ett iranskt medborgarskap, från vissa utbildningar som uppfattas som "känsliga ämnesområden". För när SÄPO skickar , då är det klart att man gör vad man tror att man förväntas göra.

Läs vår Snabbguide till högskolornas nobbande av iranska studenter på nästa sida.

Snabbguide till högskolornas nobbande av iranska studenter:

Bakgrund
I ett brev skickat till sju tekniska högskolor (Chalmers högskola, KTH, Luleå tekniska högskola, Linköpings Universitet, Lunds Universitet/Lunds tekniska högskola, Mälardalens högskola, Uppsala Universitet) upplyser SÄPO, SKI (Statens kärnkraftsinspektion, numera SSM) och ISP (Inspektionen för strategiska produkter) om vilka EU-regler som gäller för svenska högskolor vad beträffar sanktioner mot Iran.

I brevet förklaras att alla EU-medlemsländer ska "förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges till iranska medborgare".
SÄPO:s

Brevet har skickats till skolor med undervisning i Nukleär teknik, Kärnkemi, Tillämpad mekanik, Material - och tillverkningsteknik, Reaktorfysik, Reaktorteknologi, Kärnkraftsäkerhet, Farkostteknik, Materialvetenskap, Fluid- och mekanisk systemteknik, Rymdvetenskap, Kärnfysik, Flygteknik, Neutronfysik.

Hur motiverar SÄPO brevet?
SÄPOs presstalesman Patrik Peter säger att brevet helt enkelt har sin grund i en FN-resolution och en EU-förordning - de utför det som lagstiftarna har beslutat.

Vilka åtgärder har högskolorna vidtagit?
Enligt rektorer och programansvariga på Chalmers, KTH, Luleå, Lund, Uppsala tar man inte emot Iranska medborgare som studenter på vissa utbildningar. De menar att de bara följer Eu:s förordning, som vidareförmedlats av SÄPO, ISP SKI (SSM).

Hur funkar detta med svenska lagar?
Högskoleverket säger att det är brott mot svensk lag att stänga ute människor från utbildning på grund av nationalitet.

Vad uppnås med restriktionera?
Vi har pratat med folk som undervisar på dessa kurser på Chalmers och KTH. De menar att utestängningen av Iranier är ett slag i luften - det är inte svårt alls att få tag på den kunskap de lär ut på sina utbildningar. Motsvarande utbildningar finns dessutom på univeritet i Iran.

Vem tar ansvar?
ISP - som undertecknat brevet, författat av SÄPO - beklagar att rektorerna har tolkat brevet som att Iranier ska stängas ute från utbildning och menar nu att citatet om att "förhindra att specialiserad undervisning eller utbildning ges till iranska medborgare" inte finns med i den slutgiltiga EU-förordningen, utan bara fanns med i rådets ståndpunkt, det vill säga ursprungliga intention. Rektorerna har alltså övertolkat ett luddigt formulerat brev, enligt ISP.

Högskolorna som stänger ute studenter säger att de bara följer de riktlinjer SÄPO, UD och ISP givit dem. SÄPO, i sin tur, säger att de bara följer det EU-förordningen säger. Och ISP - myndigheten som SÄPO skrivit brevet tillsammans med - säger att rektorerna gått för långt.

Vi har sökt högskoleminister Tobias Krantz för en kommentar. Han befinner sig dock på semester och hälsar genom sin statssekreterare att Utbildningsdepartementet, som har det yttersta ansvaret för högskolornas verksamhet, inte kommenterar detta, utan hänvisar till att eventuell diskriminering är ett ärende för rättsvårdande instanser.

Vad har brevet resulterat i?
I slutändan har brevet från SÄPO, ISP och SKI (SSM) resulterat i att studenter med Iranskt medborgarskap hindrats från att gå vissa utbildningar vid åtminstone fem högskolor och universitet i Sverige.