Vikarier saknas på Sudret

Radio Gotland har tidigare rapporterat att det ser positivt ut att få vikarier till äldreomsorgen här på Gotland. Ett undantag verkar vara inom äldre- och handikappomsorgen på södra Gotland. Efter att ha granskat de ansökningar som kommit in fattas det fortfarande sökande till 25 tjänster. Det handlar om undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter som saknas.