Kommunal chef åtalas

Chefen för stadsbyggnadskontoret i Uddevalla Håkan Björkman kommer att åtalas. Enligt Justitiekanslern har han försökt ta reda på vem inom hans förvaltning som lämnat uppgifter till en tidningsjournalist.
Den som lämnar uppgifter till massmedier är skyddad enligt lag, och nu har JK beslutat väcka tryckfrihetsåtal. För ett år sen skrev tidningen Bohusläningen en artikel om den dåliga stämningen på miljö och byggnadskontoret sedan förvaltningarna slagits ihop, och efter publiceringen försökte chefen enligt åtalet ta reda på vem som talat med tidningen.