Kritik mot läkare som vägrar omskära

Många läkare vill inte omskära unga pojkar, trots att landstingen uppmanas att i höst erbjuda operationen. Men läkarnas inställning ifrågasätts.

– Jag tycker att om det kommer ut en föreskrift från Socialstyrelsen, att det här ska ske inom landstinget, så tycker inte jag att läkarna ska kunna vägra det på grund av egna, privata åsikter, säger imamen Abd al Haqq Kielan i Linköping.

En undersökning som Svensk barnkirurgisk förening har gjort visar att två tredjedelar av deras 75 medlemmar inte vill utföra manliga omskärelser som inte är medicinskt motiverade.

– Jag tycker att det är fel att utföra ingrepp på pojkar när det inte finns medicinsk grund för det. Och det här är då ett barn som inte får vara med i beslutet av ingreppet.

Skulle du vägra?

– Ja.

Enligt Dagens Nyheter är det idag 12 av Sveriges 21 landsting som inte erbjuder manlig omskärelse. Men för att komma från problemet med så kallad köksbordskirurgi, att pojkar blir omskurna utanför sjukhusen och med dålig hygien, har Sveriges kommuner och landsting bestämt att rekommendera att manlig omskärelse ska erbjudas från och med i höst.

Det utförs runt 3 000 omskärelser på pojkar i Sverige varje år och Socialstyrelsen uppskattar att kanske 2 000 av dem görs av personer som varken sig är läkare eller har myndighetens tillstånd. Enligt socialstyrelsen kan enskilda läkare inte tvingas att utföra ingreppet.

Att det inte finns medicinska skäl för omskärelse räcker inte som resonemang, tycker Abd al Haqq Kielan. Det borde gå att utföra ändå.

– Det här är ju en ceremoni som alla judar och muslimer gör på sina pojkar. Det är beklagligt att de här läkarna inte förstår vikten av inte ser vikten av en social tillhörighet, säger han.

Jonas Fredén
jonas.freden@sr.se

Petter Allvin
petter.allvin@sr.se