Balans i ekonomin

Också kommuner med minskande befolkning kan klara att få balans i ekonomin. Men för det krävs en stark politisk styrning och kontroll.
Det säger Anders Haglund, konsult vid Komrev AB och författare till en studie av ekonomin i kommuner med olika befolkningsutveckling. En av slutsatserna är att samverkan mellan kommuner, och mellan kommuner och exempelvis landsting, kan vara ett sätt att åstadkomma en kostnadseffektiv kommunal service och tjänster av god kvalitet.