Brev från Jenny

Jag blir så väldigt irriterad av generella uttalanden om vårdnadsutredningar och kvinnors fördelar där. Har själv arbetat fyra år med detta. Hur kan Elsie uttala sig om att det blir vanligare att pappor får det allt svårare i tvisterna? Ja det kan vara så att fler pappor ser det som en självklarhet att vara med i barnens liv även efter en separation men att det fortfarande de facto är historien som räknas. Var har barnet haft sin huvudsakliga omsorg, har det förekommit våld i relationen?

Barn ska träffa sina pappor (och mammor), det är den absoluta utgångspunkten. Till varje pris kan nog en del mammor och barn tycka. Växelvis boende är något som många föräldrar tar för givet, även med långa avstånd mellan föräldrarna och för mycket små barn.

hälsar

Jenny Hagberg