Tema om förlåtelse

Hej!

Jag skulle absolut vilja höra om förlåtelsens mekanismer och väsen! Förlåt oss våra skulder så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Visst. Men det är inte enkelt!

Jag funderar på många saker runt det här, det trasslar ihop sig med andra frågor så jag hittar varken fram eller åter. Vad är det som ska bli förlåtet, vad är en synd? Det som skiljer människa från Gud.. ok.. men det som skiljer människa från människa då?

Min man kom jämt försent. Han hade alltid en god förklaring och han ljuger inte och visst förlåter jag! Men det hände igen och igen och igen.. På något sätt "drabbades" han alltid av omständigheter som ledde till att jag jämt fick vänta. En dag exploderade jag. Sen, efteråt funderade jag.. När man förlåter, drar man inte ett streck över det gamla då? I så fall borde varje gång jag fick vänta utlösa en reaktion hos mig som om det var första gången. Att bägaren rann över visar väl på att jag ackumulerat vrede och faktiskt inte hade i grunden förlåtit?

Är det bara oförrätter och ondska som kan förlåtas?

Min mor var sinnessjuk och gjorde mig väldigt, väldigt illa som barn. Ibland berövades jag rätten att vara arg med argumentet att "hon är ju sjuk". Så sjuka behöver inte förlåtas eller be om ursäkt? Detta funderar jag jämt på när det rapporteras i nyheterna om något fasansfullt någon gjort, förgripit sig på och dödat barn t. ex, då ska det göras en rättspsykiatrisk utredning. Det finns alltså skillnad på ondska och sjukdom då? För mig är det lätt att begripa att sjukdom inte alltid är ondska, men jag kan omöjligt tänka att ondska inte alltid är sjukt! Hur kommer förlåtelsen in här.. jag vet inte. Min mor kan inte be om ursäkt, hon är död, men hon skulle inte göra det ändå, hon skulle inte förstå att hon gjort illa, hon var sjuk... och jag skulle gärna förlåta men hittills har jag faktiskt inte klarat det.

Vad är att förlåta? Jag har förstått det som att det är att släppa taget på något sätt.. men jag är inte säker på det heller. Nästan alla religioner av vikt, filosofier, tankeskolor och ismer säger samma sak: Man måste förlåta för att bli fri. Om man inte förlåter har oförrätten, smärtan, vreden eller vad det handlar om makt över en, ligger och gnager, tar ens energi och kan skada. Man måste alltså ge förlåtelse även om man inte får en ursäkt. Men jag har aldrig fått veta hur man gör. Jesus och Dalai Lama hummar och hummar och så vitt jag kan förstå har det med kärlek att göra. Att fylla sig med kärlek. Är förlåtelse ett tillstånd? Hur gör man?

Detta är några tankar jag har om förlåtelse. Det skulle vara riktigt intressant att få höra ett Olle och Gud på det temat!

vänligen

Kajsa-Lotta