Tema: Omfattar denna värld även rymden?

"O store Gud när jag den värld beskådar, som Du har skapat med Ditt allmaktsord..."

Då undrar jag: Omfattar denna värld även rymden?

Hur kommer det sig annars att den enorma satsning som görs på rymdforskningen aldrig debatteras/ifrågasätts?

Den fantastiska planet vi bebor har så stora brister, bl a svälter miljoner människor. Och klimatforskningen som skall rädda jordens framtid skulle behöva resurser av stort format.

Är månne rymdforskningen det förbjudna äpplet i kunskapens träd?

Undrar

Christina Westerman i Nacka