Blodbrist i Skåne

Det kan bli tal om att ställa in planerade operationer.
Blodcentralen i Skåne har akut brist på blod. Flera stora, akuta operationer det senaste dygnet har gjort att blodlagret i hela Skåne nu i stort sett är tömt. Blodcentralen vädjar därför till alla blodgivare i Skåne som inte lämnat blod de senaste månaderna att komma till sin blodcentral.