TISDAG 28 JULI

Manlig omskärelse = könsstympning?

HÄLSA: Manlig omskärelse är tillåten i Sverige, men många läkare vägrar att utföra ingreppet på pojkar. Argumenten är att barnen inte själva får bestämma, att omskärelse inte är medicinskt motiverat och dessutom oåterkalleligt. 
Samtidigt är ingreppet en tradition inom judendom och islam, och därför viktig för den kulturella och religiösa identiteten.

Sjuksköterskan Tomas Hellgren ringde till programmet och likställde manlig omskärelse med könsstympning. Han tycker att det är hedervärt att läkare vägrar utföra ingreppet.Läs mer: , ,

Är det rätt att sjukhusen utför manlig omskärelse?
Vad tycker du om jämförelsen med kvinnlig könsstympning?