Slagna kvinnor utan stöd

Polisen saknar ofta fasta rutiner när det gäller kontakten med kommunernas socialtjänst. Detta kan leda till att många barn i familjer där det förekommer våld o misshandel inte får något stöd I Mönsterås till exempel där det anmälts 19 fall av misshandlade kvinnor de senaste två åren har socialtjänsten bara fått en anmälan om ett sådant fall. Hjälporgansationen Rädda barnen räknar med att två av tre kvinnor som misshandlas har barn.