Jönköping

Fildelare jagas från Stockholm

Hundratals filmer hittades på en server i Jönköping i våras och fallet är så komplicerat att polisen i Jönköping nu söker hjälp från annat håll.

Det är Svenska antipiratbyrån som hittat en server med hundratals kompletta spelfilmer. Niklas Abrahamsson som är utredare för polisen i Jönköping säger till Nyheterna att polisen i Jönköping inte har den kompetens som krävs för att utreda den här formen av brott och därför har man nu lämnat över fallet till en specialiståklagare på åklagarkammaren i Stockholm city.

Tidigare i sommar så fick polisen en anmälan av Svenska antipiratbyrån. Det är en intresseorganisation som arbetar med att bevaka upphovsrätter för stora filmbolag och musikbolag. De söker aktivt efter olagliga kopior av medlemsföretagens verk på nätet.

När polisen utreder fall kan de efter att den omdiskuterade Ipred-lagen trätt i kraft i år kräva att få ut så kallade Ip-adresser av internetleverantörerna, så att man kan hitta den som har lagt ut filerna på sin server. Björn Gregfelt som är ordförande för Svenska antipiratbyrån vill inte närmre gå in på hur man har lyckats spåra fildelningsbrottet i Jönköping eller vem som har anmält det.

– Våra arbetsmetoder vill jag inte närmare gå in på. Det vore ju dumt av mig att berätta hur vi arbetar, säger Björn Gregfelt.

Den 1:e april i år trädde Ipred-lagen i kraft och det innebär att man som upphovsman har rätt att gå till domstol och få ut abonnentuppgifter bakom ett Ip-nummer, om man anser att ett upphovsrättsligt brott har begåtts.

Lagen har hjälpt antipiratbyrån en del i sitt arbete säger Björn Gregfelt, men trots att internettrafiken pga har minskat med 30-40 % är det fortfarande ett mycket stort problem med illegal fildelning tycker Björn Gregfelt.

– Det är klart att det inte är ett litet problem om man har en illegal nedladdning som överstiger den vanliga försäljningen, säger Björn Gregfelt.

Nyheterna har sökt den åklagare som utreder fallet men han har inte kunnat nås.