Satsning på unga

30 miljoner extra till gröna jobb

1:58 min
  • Regeringen satsar 10 miljoner kronor på så kallade naturnära jobb inriktade mot unga. 
  • 180 miljoner kronor är redan avsatta för 2021, men i den kommande vårändringsbudgeten skjuter man alltså till extra medel.
  • "Nu är det en hel generation som går ut gymnasiet och möter en oerhört tuff arbetsmarknad", säger miljö- och klimatminister Per Bolund.