Kaliber granskar

Kritik mot att personer med utvecklingsstörning döms för brott

1:56 min
  • Ett 30-tal personer med svårare intellektuell funktionsnedsättning avtjänade förra året straff inom den rättspsykiatriska vården efter ha dömts för brott, visar siffror som P1-programmet Kaliber tagit del av.
  • Att personer med den här funktionsnedsättningen placeras i rättspsykiatrisk vård får kritik från flera håll.
  • "Det är ju någonstans inte rätt åtgärd", säger rättspsykiatrikern Hanna Edberg. 

– Den stora gruppen personer som döms till rättspsykiatrisk vård, de har i allmänhet ganska svåra psykiska sjukdomar som schizofreni och bipolär sjukdom. Och det är i allmänhet personer som behöver medicinering under ganska lång tid och mycket stöd och hjälp. Det är ju någonstans inte rätt åtgärd för en person med intellektuell funktionsnedsättning, det går inte att behandla bort det, säger rättspsykiatrikern Hanna Edberg.

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister har tagit fram siffror till Kaliber som  visar att det år 2020 fanns runt 30 personer med medelsvår intellektuell funktionsnedsättning som var inskrivna i rättspsykiatrin.

– Det syftar till att vara så brottspreventivt eller brottsförebyggande, att man ska försöka gå igenom vad var det egentligen som hände här innan den här personen kom in, vad var det som ledde fram till att där brottet begicks? Men det är klart att om du har en intellektuell funktionsnedsättning och framför allt och en måttlig intellektuell funktionsnedsättning, när du befinner dig som sagt på en sjuårings nivå kanske, då är det ju inte helt lätt att greppa, säger hon.

Kaliber har bett justitieminister Morgan Johansson att kommentera kritiken mot att personer med intellektuell funktionsnedsättning döms till rättspsykiatrisk vård. Men han svarar att han står fast vid ett tidigare svar som han skrivit till Kaliber: att det svenska systemet ger utrymme för att anpassa påföljden och i vissa situationer inte döma ut någon påföljd alls och att han i dagsläget inte ser något behov av att göra några förändringar på området.