Stopp för övertid

Kalmar kommun inför övertidsstopp för all personal. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat för få bukt med den allt mer sviktande ekonomin. Övertidsstoppet kan få konsekvenser, framförallt inom omsorgen där vårdpersonalen kan få svårt att undvika övertid, inte minst under sommaren. Tidigare i veckan infördes anställningsstopp för alla administrativa tjänster.