Krav på lägre fart vid lasarett

Boende i närheten av Visby lasarett vill att hastighetsbegränsningen till 30 kilometer i timmen vid lasarettets entré och akutintag förlängs norrut.
Idag är det inte många som respekterar gällande hastighet förbi lasarettet, skriver de i ett brev till Gotlands kommun. De boende vill också ha ett övergångställe på S:t Göransgatan för att få en säkrare passage mellan bostadsområdena och lasarettet.