Nederländsk larmrapport om 3G-master

En studie i Nederländerna, den första i sitt slag, visar att strålningen från 3G-master påverkar människor. Testpersonerna fick bland annat huvudvärk och yrsel när de exponerades för strålning.
Undersökningen gjordes dubbel-blind, det vill säga varken testpersonerna eller forskarna visste när basstationen var påslagen. Hittills har de flesta experter varit eniga om att 3G-masterna är ofarliga, eftersom masterna sitter på hustak och kullar och masternas strålning ligger långt under gällande gränsvärden. Inga permanenta effekter En av de experterna är Kjell Hansson Mild, som forskar om elektromagnetisk strålning på Arbetslivsinstitutet i Umeå och Örebro universitet. Han är förvånad över de nya resultaten: att så svaga signaler överhuvudtaget har gett en mätbar påverkan på människor, men studien visar inte på några permanenta hälsoeffekter, säger han. - Det är inte ur hälsoperspektivet oroande resultat, men det är ändå oroande eftersom nivåerna ligger tusen gånger under de gränsvärden som gäller, säger Kjell Hansson Mild. I Nederländerna framhåller man nu att ytterligare studier måste göras för att bekräfta eller vederlägga de här resultaten.