Hårdare tag mot krogbuller i Visby

Klagomålen på buller nattetid i Visby ökade kraftigt i somras och nu skärper miljö- och hälsoskyddsnämnden kraven på krogarna.
Det företag som driver krogen Underbar vid Stora Torget i Visby, hotas av rekordhöga vitesbelopp för att flera gånger ha överskridit gränsen för hur mycket det får bullra. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har beslutat att gå till domstol med krav på 50 000 kronor i vite - och samtidigt beslutade nämnden utfärda ett nytt vitesföreläggande på 100 000 kr. Sammanlagt har det varit ett 40-tal klagomål på buller i Visby i sommar. - Nu är det dags för politikerna att sätta ner klackarna,för att få stopp på det anser Jan Grimlund (mp) som är ordförande för miljö-och hälsoskyddsnämnden.