Östra Kronoberg

"Man måste fråga sig om man har tillräcklig kompetens"

Det föreslås att antalet brandstationer i de östra delarna av Kronobergs län minskas ner i en extern utredning. Och att det är nödvändigt menar kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson i Uppvidinge.

Är du intresserad av att läsa utredningen?

– Vi får ju ständigt dra ner på utgifterna när det handlar om de andra kommunala verksamheterna. Och då kan vi inte ge pengar till RÖK i obegränsad omfattning.

RÖK står för Räddningstjänsten i Östra Kronoberg och ägs av Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommun. Och kostnaderna för RÖK:s verksamhet har ökat.

Som vi berättat tidigare föreslås det alltså i en extern utredning att man bör minska på de femton brandstationer som finns idag. Istället ska man satsa på förebyggande arbete.

Lena Karlsson menar att förslaget stämmer väl med lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft år 2004 och som innebär ett större ansvar på den enskilda.

– Både den enskilda individen och kommunen har ett större ansvar att se till att förebygga olyckor. Istället för att ta hand om något som redan har skett, så ska vi förhindra både bränder och annat genom att ändra vårt eget beteende. Vi ska skydda oss, vi ska förebygga.

Men finns det risker med att lägga ner brandstationer?

– Det klart att det kan innebära risker. Det finns det med det mesta vi håller på med. Men man måste också fråga sig om man har tillräcklig kompetens för alla sorters utryckningar i denna ganska utspridda organisation. Om man har det när man så sällan får göra utryckningar.

Hannah Mälarborn
hannah.malarborn@sr.se