Fler och fler kvinnomisshandlare polisanmäls

Antalet anmälningar om kvinnomisshandel ökar kraftigt i länet.
Mellan januari och augusti i år har 225 anmälningar kommit in till polisen, och det är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Börje Ekelius, informationsansvarig hos polisen i länet, säger att ökningen delvis beror på att fler kvinnor vågar anmäla. Men den viktigaste förklaringen är att våld blir allt vanligare i hela samhället. Polisen har också ändrat taktik när det gäller de så kallade familjebråken. Nu görs alltid en anmälan, även om den misshandlade kvinnan själv inte kräver det.