RAPPORT FRÅN MUST

"Sverige utsatt för aktivt spioneri"

Trots att många länder har rustat ner sina militära styrkor ligger hoten mot Sverige när det gäller spioneri och signalspaning på en hög nivå. Det framhåller den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, i sin senaste rapport.

– Underrättelseorganisationerna är vid förvånansvärt god vigör. De har gott om pengar och de bedriver aktiv och offensiv verksamhet, säger John Daniels som är chef för Must:s säkerhetskontor.

Vad är det för hot ni ser?

– Man arbetar med att försöka komma över den hemliga information vi har i försvarsmakten för att själv kunna fatta beslut om sitt försvars inriktning, utrikespolitik med mera. Man försöker aktivt värva försvarsmaktspersonal att bli spioner. Man jobbar också med signalspaning, från eget territorium men också via rörliga plattformar som flygplan och båtar.

Du sa att det är en förvånansvärt hög nivå. Varför tycker du det?

– Om man tittar på hur försvarsmakterna sedan Kalla kriget har ändå minskats ned, så är det här en sektor där man inte kan se samma minskning alls, utan man ligger kvar på en hög nivå.

Varför tror ni att det är så?

– Jag tror det beror på att man som beslutsfattare, både politiska men även då militära beslutsfattare, vill ha ett gott beslutsunderlag. Det är ju det som är grunden för den här underrättelseinhätningen. Och har man då speciellt minskat ned sina försvarsmakter så finns det ett än större behov av att ha bra information.

På vilket sätt kan det här skada Sverige?

– Ja, naturligtvis kan det skada våra försvarsförberedelser om vi pratar i Sverige. Om vi tittar internationellt, till exempel i Afghanistan, så kan det ju rent konkret inebära att de utsända svenska pojkarna och flickorna råkar illa ut om vi blir av med hemlig information som vi vill skydda. Om våra operationer och andra saker som kan skada vår insats där, säger John Daniels, chef för Must:s säkerhetskontor

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se